Kapłan jakiego pamiętamy - Wspomnienia o Ks. Jerzym Chowańczaku

O Ks. Jerzym... "za KAI"
P. Teresa Bielska * P. Wioletta Damięcka * Jan Damięcki
Ks. Kszysztof Gonet * Ks. Wiesław Kądziela * P. dr Maria Kierzyńska
Kl. Marek Kołodziejski * P. Józefa Kozera * P. Włodzimierz Leonarski
Ks. Bogdan Liniewski * Ks. Henryk Małecki * Kl. Marek Michalczyk
P. Andrzej Rosiewicz * Ks. Jan Sikorski * Kl. Grzegorz Sławiński
P. Kazimiera Sobańska * Kazanie na pogrzebie * Przemówienie na pogrzebie

Zdjęcia księdza Jerzego

Zebrał i opracował: al. Bogusław Jankowski -  Opracowanie komputerowe: al. Adam Banaszek