čeština   Deutsch   English   polski   français  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Studia Włocławskie. T. 10 (2007)

Publication structure:
 • Studia Włocławskie
  • Studia Włocławskie. T. 10 (2007)
   • Spis treści (Studia Włocławskie T.10/2007)
   • Mering, Wiesław (1945- ), Słowo wstępne Biskupa Włocławskiego WIESŁAWA MERINGA
   • Życiorys księdza profesora Stanisława Librowskiego ..
   • Bibliografia dorobku naukowego ks. prof. dr. hab. Stanisława Librowskiego
   • Kopiec, Jan (1947- ), Działalność dydaktyczna księdza profesora Stanisława Librowskiego
   • Dębowska, Maria (1954- ), Wkład księdza profesora Stanisława Librowskiego w powstanie, organizację i realizację zadań statutowych Ośrodka Archiwów,
   • Kujawski, Witold Konstanty (1938- ), Ksiądz Stanisław Librowski - włocławski historyk i archiwista
   • Frątczak, Wojciech (1949- ), Ks. Stanisław Librowski jako świadek i dokumentalista martyrologii diecezji włocławskiej
   • Kaczmarek, Tomasz (1950- ), Wkład ks. Librowskiego w proces beatyfikacyjny bpa Michała Kozala
   • Rulka, Kazimierz (1944- ), Księgozbiór ks. Stanisława Librowskiego jako element warsztatu naukowego historyka
   • Dębiński, Józef (1951-), Materiały do dziejów diecezji włocławskiej w „Tekach" ks. prof. Stanisława Librowskiego
   • Jędrzejczak, Maria Laurencja, Wspomnienia o księdzu Stanisławie Librowskim
   • Szteinke, Anzelm Janusz (1939- ), Moje wspomnienia o ks. profesorze Stanisławie Librowskim
   • Bruździński, Andrzej Mirosław (1950- ), Statut i regulamin archiwów kościelnych
   • Nowaczyk, Jan, Koegzystencjalny charakter bytu człowieka w świecie
   • Małecki, Roman (1965- ), Prymat papieski - „trudny dar dla całego Kościoła". Zasady teologicznej hermeneutyki dialogu o prymacie
   • Karasiński, Waldemar (1961- ), Pojęcie wolności w nauczaniu Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Ojczyzny
   • Sławiński, Henryk (1964- ), Ambiwalentne postawy człowieka wobec cierpienia
   • Szymański, Jacek, Pornografia a środki społecznego przekazu
   • Werbiński, Ireneusz (1950- ), Przygotowanie kobiety do realizacji drogi powołania życiowego według Jadwigi Zamoyskiej
   • Król, Lech (1960- ), Postawa wierności w życiu i w twórczości św. Józefa S. Pelczara
   • Sobczyk, Adam Józef (1972- ), Świętorodzinny rys duchowości chrześcijańskiej według Jana Berthier (1840-1908), założyciela Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny
   • Konecki, Krzysztof (1950- ), Euchologia mszalna za zmarłego biskupa
   • Lewandowski, Tadeusz (1953- ), Ruch retorycznej odnowy kaznodziejstwa europejskiego - odnowa formy
   • Borucki, Janusz, Pełnomocnicy procesowi i adwokaci w świetle kodeksów prawa kanonicznego i instrukcji "dignitas connubii". Kwalifikacje i zadania procesowe
   • Gręźlikowski, Janusz, Urząd promotora sprawiedliwości w obowiązujących przepisach prawa kanonicznego
   • Graczyk, Krzysztof, Niezdolność do wypełnienia zobowiązania "bonum prolis" przez nupturientów na skutek choroby neurologicznej. Interpretacja prawna zagadnienia
   • Borowiak, Joanna Beata, Środowisko rodzinne jako czynnik socjalizacyjny w procesie kształtującym nastawienia i postawy dzieci i młodzieży
   • Żabińska, Irena, Nauka społeczna Kościoła i zadania Akcji Katolickiej a funkcjonowanie folwarków i reforma rolna w świetle pamiętnika i publicystyki ziemianina Eugeniusza Kłoczowskiego
   • Contens (Studia Włocławskie T.10/2007)