čeština   Deutsch   English   français   polski  

Publication

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

Publication description

Głos Wolny Podczas Powszechnego całej Przeświętney Ziemi Warszawskiey Na Seymik Gospodarski Ziazdu, Do Jaśniewielmoznych, Wielmoznych Ichmościow Panow teyże Ziemi Urzędnikow [...]

Opening only publication edition...