čeština   Deutsch   English   français   polski  

Publication

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

Publication description

My Marszałkowie Generalney Konfederacyi Oboyga Narodow, z przybranemi y przysięgłemi Konsyliarzami związkiem nierozerwaney iedności spoieni. [Inc.:] Wiadomo czyniemy wszelkiey kondycyi Obywatelom

Opening only publication edition...