čeština   Deutsch   English   français   polski  

Publication

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

Publication description

Do Przeswietnego Nayiasnieyszey Rzeczypospolitey Polskiey Stanu Rycerskiego na Przed-Koronacyine Seymiki ziezdżaiącego się List o Indygenat upraszaiący

Opening only publication edition...