čeština   Deutsch   English   français   polski  

Publication

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

Publication description

Deklaracya Nayiaśnieyszey Imperatorowey JMCi przez Xcia JMCi Repnina Posła Wielkiego do Nayiaśnieyszey Rzeczypospolitey Polskiey zkonfederowaney na Seymie Roku 1766. uczyniona

Opening only publication edition...