čeština   Deutsch   English   français   polski  

Publication

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

Publication description

Memoryał Do Przeswiętnych Stanow, Nayiasnieyszey Rzeczy Pospolitey Na Seym Coronationis Nayiasnieyszego y Naypotęznieyszego Stanisława Augusta Krola Polskiego Wielkiego Ksiązęcia Litewskiego etc. Zgromadzonych

Opening only publication edition...