Najczęściej zadawane pytania


Pytanie: Jak się wyszukuje potrzebną publikację?
Odpowiedź: Każda publikacja w naszym Księgozbiorze Wirtualnym składa się z opisu katalogowego (zestawu elementów - atrybutów, takich jak autor, tytuł, wydawca, słowa kluczowe itp.) oraz z całego tekstu prezentowanego dzieła. Użytkownik, chcąc znaleźć interesującą go publikację, może ją wyszukać poprzez słowa występujące albo w opisach katalogowych publikacji, albo w jej tekście, albo w obydwu źródłach jednocześnie. Czytelnik ma do dyspozycji różne rodzaje wyszukiwania: "wyszukiwanie proste", "wyszukiwanie w indeksach" i "wyszukiwanie zaawansowane" oraz wyszukiwanie poprzez "kolekcje".

Pytanie: Czy każdą publikację można wyszukać za pomocą słowa z tekstu?
Odpowiedź: Niestety są tu pewne ograniczenia. Niektóre publikacje są wykonane przez takie programy, które nie udostępniają tej opcji. Wynik wyszukiwania poprzez słowo w tekście nie daje pewności, że znaleźliśmy wszystkie publikacje w szukanej kategorii (np. na dany temat). Warto zawsze szukać również poprzez odpowiednie elementy opisu katalogowego.

Pytanie: Co mi da włączenie opcji "przeszukaj zdalne biblioteki"?
Odpowiedź: Jest to niezwykła możliwość przeszukania jednocześnie wielu bibliotek wirtualnych opartych o to samo co nasze oprogramowanie "dLibra". Klikając tutaj, możesz uzyskać aktualną listę tych bibliotek. Jeśli włączysz tę opcję przy wyszukiwaniu (zaznaczając odpowiednie okienko), system wyszuka Ci publikacje z naszego Księgozbioru Wirtualnego a także publikacje z tych innych bibliotek. Będą one oznaczone ikonką [OAI]. Jeśli klikniesz na tytuł publikacji lub na tę ikonkę, uzyskasz przekierowanie do innej biblioteki, ale publikacja otworzy Ci się tak jak w naszej.

Pytanie: Na czym polega "wyszukiwanie proste"?
Odpowiedź: "Wyszukiwanie proste" to szukanie poprzez pojedyncze słowo, hasło lub wyrażenie. W dolnej ramce tej funkcji wpisujesz to słowo lub wyrażenie a w górnej wybierasz, gdzie ma być dokonane wyszukiwanie - czy w opisie katalogowym czy w tekście publikacji. Możesz szukać "wszędzie" lub przeszukać tylko "Tekst publikacji" albo tylko "Opis publikacji". Możesz też wybrać tylko jeden z elementów opisu katalogowego, np. "Autor", "Tytuł", "Wydawca" lub "Temat i słowa kluczowe". Są to tzw. atrybuty "Schematu Dublin Core".

Pytanie: Co mi da użycie synonimów?
Odpowiedź: System może przekierować Cię do wyrażenia, które brzmi inaczej niż to które wpisałeś, ale znaczy to samo lub coś bardzo podobnego. (Na przykład pytając o Kopernika, warto też poszukać hasła "Copernicus"). Obecnie nie polecamy jeszcze jednak tej opcji, bo znajduje się ona dopiero w fazie przygotowania.

Pytanie: Na czym polega "wyszukiwanie w indeksach"?
Odpowiedź: "Wyszukiwanie w indeksach" podobnie jak "wyszukiwanie proste" jest to szukanie poprzez pojedyncze słowo, hasło lub wyrażenie. W tym jednak wypadku nie wpisujemy szukanego słowa do ramki, a wyszukujemy je w wyświetlonej liście wszystkich haseł z danego indeksu. Dla ułatwienia i przyspieszenia wyszukiwania indeks podzielony jest na litery, które są wyświetlone (do wybrania) w górnej linii tego ekranu wyszukiwawczego. Obecnie możemy tak przeszukiwać tylko indeks "tytułów", "autorów" i "słów kluczowych".

Pytanie: Na czym polega "wyszukiwanie zaawansowane"?
Odpowiedź: Czytelnik, chcąc znaleźć interesujące go pozycje, może też tworzyć wyrażenia wyszukiwawcze złożone z kilku słów lub haseł połączonych za pomocą operatorów logicznych "i" (AND) i "lub" (OR). Można w ten sposób łączyć hasła występujące w kilku elementach opisu katalogowego a także słowa z tekstu publikacji.
Wyszukiwanie zaawansowane może być przeprowadzone na poziomie całego Księgozbioru Wirtualnego FIDES - przeszukiwane są wtedy publikacje we wszystkich kolekcjach - lub na poziomie wybranej kolekcji. Ten drugi sposób pozwala skrócić czas wyszukiwania oraz znacznie ogranicza liczbę uzyskanych wyników.

Pytanie: Jak się odbywa wyszukiwanie poprzez "kolekcje"?
Odpowiedź: Na stronie głównej w oknie "Biblioteka" można zobaczyć, na jakie kolekcje podzielony jest nasz Księgozbiór Wirtualny. Jeśli klikniesz na nazwę jednej z nich, otworzy się nowy ekran z oknem tej wybranej kolekcji. Podstawowy ekran kolekcji zaprasza do "wyszukiwania prostego" wewnątrz tej kolekcji. Warto zwrócić jednak uwagę na znajdującą sie po lewej stronie ramkę "Kolekcja" a w niej m. in. opcję "Lista publikacji". Uruchamiając (kliknięciem) te opcję, otrzymujesz listę publikacji zawartych w tej kolekcji ułożoną alfabetycznie według tytułów.

Pytanie: Czy mogę wyświetlić sobie listę wszystkich publikacji, znajdujących się w tym Księgozbiorze Wirtualnym?
Odpowiedź: Istnieje kilka sposobów, żeby to zrobić. Najprościej jest posłużyć się Wyszukiwaniem w indeksach i wywołać wszystkie tytuły. Możesz też zacząć od Ostatnio dodanych, przejść strzałką u dołu do następnego ekranu i wprowadzić do systemu dowolną datę, wyprzedzającą założenie tego Księgozbioru Wirtualnego (najdawniejsza publikacja była wprowadzona 11 sierpnia 2006 r.). Uzyskasz w ten sposób kompletna listę publikacji w układzie chronologicznym.

Pytanie: Co zrobić, aby zobaczyć pełen tekst publikacji?
Odpowiedź: Kiedy zapoznałeś się już z informacją katalogową (opis) dotyczącą znalezionej konkretnej publikacji, musisz kliknąć na jedną z dwóch ikonek u góry, przedstawiających ekran komputera. Lewa prowadzi do otwarcia pełnego tekstu dokumentu w tym samym oknie, w którym jest informacja katalogowa. Prawa (ze strzałkami) prowadzi do otwarcia dokumentu w osobnym oknie. Ten sam efekt uzyskasz, wybierając okno Publikacja (w kolumnie po lewej stronie ekranu) i klikając na napis - odpowiednio - "Treść" i "Treść w nowym oknie".

Pytanie: Nie chcę niczego otwierać. Chcę sobie pobrać waszą publikację i zajrzeć do niej później. Czy jest to możliwe?
Odpowiedź: Tak. Zapraszamy do posłużenia się ikonką przedstawiającą dyskietkę, aby pobrać publikację w postaci pliku ZIP. Ten sam efekt uzyskasz, posługując się oknem Publikacja (w kolumnie po lewej) i klikając na napis "Cała publikacja jako ZIP". Niektóre jednak publikacje na wniosek autora zostały zabezpieczone i nie da się ich w ten sposób skopiować.

Pytanie: Na stronie głównej dostrzegam znak, przedstawiający jakby Oko Opatrzności. Czy polecacie swoich użytkowników Jej opiece?
Odpowiedź: Federacja FIDES oczywiście powierza Opatrzności i siebie i swoją działalność a także wszystkich czytelników naszego Księgozbioru Wirtualnego. Wspomniany znak oznacza jednak coś innego. Jest to znak "Open Archives Initiative" czyli organizacji, która popiera tworzenie ogólnodostępnych zbiorów publikacji (repozytoriów) dla nauki oraz standaryzuje wymianę danych pomiędzy bibliotekami wirtualnymi.

Pytanie: Chciałem przeczytać publikację, ale pojawił się tylko spis treści. Jak posunąć się do przodu?
Odpowiedź: Niektóre publikacje rozpoczynają się od "interaktywnego" spisu treści. Pozwalają one na wybór czy chcesz czytać całość publikacji strona po stronie, czy może wybrać któryś rozdział. Aby wybrać konkretny rozdział, kliknij, nasunąwszy mysz na tytuł odpowiedniego rozdziału lub podrozdziału, i otworzy się odpowiednia strona.

Pytanie: Wszystko zrobiłem jak trzeba, a publikacja mi się nie otwiera. Co robić?
Odpowiedź: Na pewno trzeba cierpliwie poczekać, niektóre pliki są bardzo duże (szczególnie z ilustracjami) i mogą ściągać się wolno. Można też, na "wszelki wypadek", przeprowadzić jakieś proste wyszukiwanie, żeby zobaczyć, czy np. nie zostało przerwane połączenie z Internetem. Inną przyczyną może też być brak na twoim komputerze programów Adobe Reader lub DjVu Plug-in lub Java potrzebnych do otwarcia tekstu niektórych publikacji. Nasz program informuje w takim wypadku, jaki jest potrzebny program dodatkowy i skąd można go pobrać, aby zainstalować go na swoim komputerze.

Pytanie: Co mi daje założenie konta?
Odpowiedź: Obecnie (wersja dLibry - 4.0) daje to następujące możliwości:
- otrzymywania e-mailem listy publikacji nowo dodanych do naszego księgozbioru.
- tworzenia i oglądania listy ulubionych publikacji
- polecania publikacji innym osobom
- oglądania swojej listy ostatnio przeglądanych publikacji
- opisywania publikacji prywatnymi słowami kluczowymi, widocznymi tylko dla tego użytkownika po jego zalogowaniu
- oceniania i oglądania listy ocenianych pozycji
- proponowania słów kluczowych (tagów)

Z czasem dodane będą jeszcze inne usługi.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji