Object structure
Title:

Inwentarz Seminarium Psychologicznego UW

Alternative title:

Księga inwentarza ruchomego Seminarjum Psychologicznego Wydz. Teol. Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego

Creator:

Seminarium Psychologiczne Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego ; Biblioteka Akademii Teologii Katolickiej

Subject and Keywords:

Uniwersytet Warszawski. Wydział Teologii Katolickiej ; Akademia Teologii Katolickiej. Biblioteka ; Inwentarz biblioteczny

Description:

Założona 19 czerwca 1929 r. Rejestruje ona wyposażenie tego seminarium w sprzęty, testy i pomoce psychologiczne, w tym również materiały biblioteczne, w latach 1929-1950. Nierzadko występują tu zapisy: „pozost. z bibl. przedw.”, „pozostałość przedw.” czy „pozostałość z inwentarza przedwoj.”. Informacje te mają szczególne znaczenie, zważywszy na fakt, iż nie wszystkie sprzęty udało się uratować z czasów drugiej wojny światowej. ; 30 x 44,5 x 0,8 cm ; 52 k. (w tym. 1 k. luz.) ; opr.

Digitisation sponsor:

Zadanie finansowane w ramach umowy nr 787/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Upowszechniającą Naukę - „Konserwacja, digitalizacja i udostępnianie w wersji cyfrowej inwentarzy Biblioteki Głównej UKSW obejmujących tzw. Księgozbiór krakowsko-warszawski – kontynuacja”.

Place of publication:

Warszawa

Date:

1929

Resource Type:

rękopis

Format:

application/pdf

Language:

pol

Rights Management:

Domena publiczna (Public domain) ; info:eu-repo/semantics/openAccess

Access rights:

Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę.

Digitisation:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa)

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie