Object structure
Title:

Inwentarz Seminarium Filozofii Chrześcijańskiej UW

Alternative title:

Księga inwentarza ruchomego Seminarium Filozofii Chrześcijańskiej Wydz. Teol. Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego

Creator:

Seminarium Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego ; Biblioteka Akademii Teologii Katolickiej

Subject and Keywords:

Uniwersytet Warszawski. Wydział Teologii Katolickiej ; Akademia Teologii Katolickiej. Biblioteka ; Inwentarz biblioteczny

Description:

Najstarsze wpisy pochodzą z 1946 r. Zawiera informacje o wyposażeniu seminarium, w tym również w sprzęty i materiały biblioteczne. Zapisane 4 katy ; 28,5 x 43 x 0,8 cm; 26 k. (w tym. 3 k. luz.)

Digitisation sponsor:

Zadanie finansowane w ramach umowy nr 787/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Upowszechniającą Naukę - „Konserwacja, digitalizacja i udostępnianie w wersji cyfrowej inwentarzy Biblioteki Głównej UKSW obejmujących tzw. Księgozbiór krakowsko-warszawski – kontynuacja”.

Place of publication:

Warszawa

Date:

1946

Resource Type:

rękopis

Format:

application/pdf

Language:

pol

Rights Management:

Domena publiczna (Public domain) ; info:eu-repo/semantics/openAccess

Access rights:

Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę.

Digitisation:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa)

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie