Kolekcja

Dziedzictwo kulturowe

Kolekcja „Dziedzictwo kulturowe” – inaczej: „Skarby bibliotek kościelnych” – zawiera cyfrowe kopie cennych zabytków piśmiennictwa przechowywanych w wybranych bibliotekach Federacji „Fides”, w tym: rękopisów, inkunabułów, starych druków, książek i czasopism wydanych w latach 1801-1945 oraz zbiorów kartograficznych, graficznych i muzycznych.

Kolekcje podrzędne

Kolekcji (7)

Obiekty Ostatnio dodane

Obiekty Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji