čeština   Deutsch   English   polski   français  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Studia Włocławskie. T. 12 (2009)

Publication structure:
 • Studia Włocławskie
  • Studia Włocławskie. T. 12 (2009)
   • Słowo wstępne Biskupa Włocławskiego Wiesława Meringa
   • [Listy gratulacyjne]
   • Kalendarium życia i działalności ks. Tomasza Kaczmarka
   • W miejsce biografii
   • Wykaz publikacji ks. Tomasza Kaczmarka
   • Kapłan, który umiłował świętych
   • Słowo Boże w dialogu prawosławno-luterańskim
   • Sługa Boży ks. Jerzy Popiełuszko - duchowa wielkość
   • Cechy osobowe biskupa Ignacego Świrskiego
   • Cnoty chrześcijańskie w życiu duchowym bł. Marii Luizy Merkert
   • Nadmierna pobudliwość seksualna : studium prawne zagadnienia
   • Wpływ formalnego aktu wystąpienia z Kościoła katolickiego na zawarcie małżeństwa kościelnego
   • Postulat ścisłości mowy ludzkiej i myśli
   • Wokół procesu Galileusza
   • Następstwa rozbiorów Polski w diecezji włocławskiej
   • Postanowienia prawnokościelne biskupa Karola M. Radońskiego (1929-1951) w diecezji włocławskiej
   • Z dziejów parafii i sanktuarium Pani Kujaw w Ostrowąsie
   • Matka Boska Częstochowska w życiu i twórczości Stefana Damalewicza
   • Działalność klubu naukowodyskusyjnego „Krąg” we Włocławku
   • Charakterystyka zbioru publikacji z zakresu teologii duchowości w bibliotece seminaryjnej we Włocławku oraz możliwości jego wykorzystania
   • Analiza technologiczna oraz prace konserwatorskie iluminowanego rękopisu na pergaminie Missale Vladislaviense z końca XV w. ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku
   • „Pamiętnik” o. Benedykta Wierciocha OFM (1871-1942) : O próbie odrodzenia Zakonu Braci Mniejszych w diecezji włocławskiej w latach 1906-1913
   • Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku akademickim 2008/2009
   • [Druki XVI wieku w zbiorach Biblioteki Katedralnej we Lwowie - recenzja]
   • Spis treści (Studia Włocławskie. T.12/2009)
   • Contents (Studia Włocławskie. T.12/2009)