čeština   Deutsch   English   français   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Studia Włocławskie. T. 11 (2009)

Publication structure:
 • Studia Włocławskie
  • Studia Włocławskie. T. 11 (2009)
   • VLADISLAVIENSIA
    • Przygotowania, przebieg i uchwały Synodu Diecezji Włocławskiej z 1967 roku
    • Uposażenie diecezji włocławskiej i duchowieństwa diecezjalnego w II Rzeczypospolitej
    • Z dziejów parafii Lubanie
    • Z dziejów kościoła świętego Wojciecha w Koninie (Morzysławiu)
    • Nauczanie prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku w XX wieku
    • Nauczanie filozofii w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku w ostatnim dwudziestopiecioleciu XX wieku
    • Formy inwigilacji Służby Bezpieczeństwa wobec włocławskiego seminarium duchownego w latach 1956-1989
    • Z Włocławka do Lublina. Nominacja, konsekracja oraz ingres biskupa Stefana Wyszyńskiego
    • Włocławski okres życia biskupa Kazimierza Majdańskiego
    • Ksiądz Henryk Kaczorowski - moralista, rektor i wychowawca
    • Ludwik Krzysztof Miller - rektor szkoły katedralnej we Włocławku i pisarz XVII wieku
    • "Pauliniana" w zbiorach Archiwum Diecezjalnego we Włocławku
    • Ocena działalności społeczno-religijnej Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi w okresie drugiej wojny światowej
    • Z działalności Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w latach 1945-1950
    • Dwa nieznane dokumenty dotyczące Arcybractwa Różańca Świętego przy kościele franciszkanów-reformatów we Włocławku. Wydał, wstępem i przypisami opatrzył Anzelm Janusz Szteinke OFM
   • Spis treści (Studia Włocławskie T.11/2009)
   • Contens (Studia Włocławskie T.11/2009)
   • Święty Kazimierz Królewicz w tekstach Mszału rzymskiego Pawła VI i Liturgii godzin
   • Żydzi wobec pogan w świetle J 18, 28
   • Misje i jedność w kontekście dialogu Światowej Rady Kościołów i Kościoła rzymskokatolickiego
   • Potrzeba urozmaicenia modelu homilii
   • Przesłanie Jana Pawła II skierowane do dzieci podczas pielgrzymek do ojczyzny
   • Soborowe zasady pedagogiki moralnej
   • Społeczny wymiar odpowiedzialności Kościoła za dzieło edukacji religijnej
   • "Caritas" jako kryterium przynależności do Kościoła. Aspekty eklezjologii świętego Augustyna
   • Nawracanie się jako droga duchowej przemiany człowieka
   • Z historii kultu Świętej Rodziny w Kościele
   • Duchowość kapłana diecezjalnego według "Presbyterorum ordinis"
   • Apostolski wymiar duchowości Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
   • Zarys duchowości arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego
   • Wierność fundamentem prawidłowego funkcjonowania wspólnoty małżeńskiej
   • Samotność w życiu ludzkim
   • Miejsce Kościoła w kulturze współczesnej według księdza Janusza Pasierba
   • Człowiek wobec śmierci w wybranych utworach doby sentymentalizmu i romantyzmu