čeština   Deutsch   English   polski   français  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Studia Włocławskie. T. 14 (2012)

Publication structure:
 • Studia Włocławskie
  • Studia Włocławskie. T. 14 (2012)
   • Studia Włocławskie. T. 14 (2012), Słowo wstępne ; Spis treści ; Contents
   • Życie i działalność naukowo-badawcza ks. prof. zw. dr. hab.Ireneusza Werbińskiego
   • Ujęcie świętości w publikacjach ks. prof. zw. dr. hab. Ireneusza Werbińskiego
   • Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa ks. prof. dr. hab. Ireneusza Werbińskiego
   • Błogosławieństwa i ich znaczenie w Starym Testamencie
   • Jezus Chrystus w „De consensu Evangelistarum libri quattuor” św. Augustyna
   • Kult męczenników oraz cuda za ich wstawiennictwem według św. Augustyna
   • Eklezjotwórcza funkcja przyjaźni w nauczaniu Paulina z Noli
   • Misterium ludzkiego „ja”
   • Dojrzałość ludzka
   • Dążenie do sensu podstawowym wyrazem duchowości człowieka
   • Życie ukryte w duchowości Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny w świetle reguły i konstytucji
   • Modlitwa w życiu duchowym świeckich konsekrowanych. Studium w świetle nauczania Kościoła na temat instytutów świeckich
   • Duchowość Liturgii godzin
   • Antropologiczne podstawy życia duchowego według św. Franciszka Salezego
   • Duchowość karmelitańska
   • Duchowość Natuzzy Evolo
   • Modlitwa i Eucharystia w nauczaniu o. Piotra Semenenki
   • Błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko wzorem osobowym w wychowaniu chrześcijańskim
   • Zbawienie poza Kościołem? Kulturowy kontekst pluralistycznej teologii religii
   • Wartość rodziny chrześcijańskiej w dobie współczesnych przemian kulturowo-postindustrialnych
   • Rola małżeństwa i rodziny w kulturowym rozwoju społeczeństwa
   • Upadek idei postępu a cnota nadziei : poszukiwania w obrębie prawdziwego rozwoju człowieka i społeczeństwa
   • Powołanie człowieka do świadczenia miłosierdzia
   • Nowoczesna technologia a liturgia : historia i współczesne wyzwania
   • Tożsamość, misja i posługa uniwersytetu katolickiego według konstytucji apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II o uniwersytetach katolickich „Ex corde Ecclesiae”
   • Sprawa człowieka w lubelskim przesłaniu Jana Pawła II do środowisk akademickich
   • Personalizm dziś
   • Problem świadomości w personalistycznej koncepcji człowieka Karola Wojtyły
   • Jan Paweł II o kulturze
   • Cnoty teologalne w nauczaniu ks. Piotra Semenenki
   • Rola integracyjna biskupa Wilhelma Pluty na Ziemi Lubuskiej
   • Meandry polskiej religijności na przykładzie parafii wielkomiejskiej
   • Ochrona danych osobowych w Kościele katolickim w Polsce
   • Prawo i obowiązek rodziców dotyczące wychowania dzieci w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Familiaris consortio”
   • Obraz Boga proponowany w homiliach drukowanych w „Materiałach Homiletycznych” w Roku Jubileuszowym 2000
   • Wymóg wolności wewnętrznej w podejmowaniu decyzji o zawarciu małżeństwa
   • Kościół katolicki w Rosji
   • Rzymskokatolicka parafia św. Stanisława w Mohylewie w latach 1989–1999
   • Kościół konkatedralny w Kwidzynie
   • Stefan Damalewicz jako prekursor historii sztuki w Polsce
   • Z dziejów opieki charytatywnej w diecezji kujawsko-pomorskiej. Szpitale wiejskie w dekanacie włocławskim
   • Powstanie i rozwój sieci parafialnej w Koninie
   • Konfiskata własności kościelnych w Królestwie Polskim w świetle ukazu cesarza Aleksandra II z 14/26 XII 1865 r.
   • Nabytki terytorialne diecezji włocławskiej według bulli „Vixdum Poloniae unitas” z 1925 r.
   • Formacja katechetyczna kapłanów diecezji włocławskiej w drugiej połowie XX wieku (od 1945 r.)
   • Uczestnictwo rodziny w życiu Kościoła i we wspólnocie parafii (z uwzględnieniem doświadczeń parafii w Lubiczu Górnym)
   • Oaza chorych i niepełnosprawnych w diecezji włocławskiej
   • Moralność i duchowość chrześcijańska w kazaniach ks. Mariana Nassalskiego
   • Sprawa operacyjno-ewidencyjna „Podrzegacz” [!]
   • Związki ks. Władysława Szafrańskiego (1908-1996) z klasztorem franciszkańskim we Włocławku
   • Refleksje przy przeglądaniu księgozbioru biskupa Romana Andrzejewskiego
   • Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku 2010/2011