čeština   Deutsch   English   polski   français  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Studia Włocławskie. T. 13 (2011)

Publication structure:
 • Studia Włocławskie
  • Studia Włocławskie. T. 13 (2011)
   • Studia Włocławskie. T.13 (2011) - Słowo wstępne, Spis treści, Contents
   • Świętość w nauczaniu Jana Pawła II
   • Świętość na sakramentalnej drodze życia
   • Maryjny wymiar duchowości kapłańskiej w świetle encykliki Jana Pawła II "Redemptoris Mater"
   • Świętość kapłańska na przykładzie św. Jana Vianneya
   • Obyczajowość małżeńska w Kościele afrykańskim w czasach św. Augustyna
   • Prawno-społeczna funkcja proboszcza w świetle przepisów prawa Kościoła katolickiego
   • Instytucja separacji w prawie europejskim
   • Relacyjne odniesienia w teologii Bernharda Weltego jako sposób interpretacji rzeczywistości społecznej
   • Mędrca Hegezjasza propozycja śmierci
   • Postanowienia nieukończonego synodu diecezji włocławskiej biskupa Jana Zaręby o posłudze kapłanów we wspólnocie parafialnej
   • Przygotowanie kapłanów włocławskich do nauczania religii w pierwszej połowie XX wieku (do 1939 r.)
   • Świątynie w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Janiszewie
   • Nagrobki gotyckie na Kujawach
   • Aspekty badań nad księgozbiorami członków kapituły katedralnej we Włocławku
   • Konserwacja XVII-wiecznego druku polskiego w oprawie pergaminowej z Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku
   • Włocławski okres działalności naukowej ks. prof. Antoniego Szymańskiego
   • Tematyka liturgiczna w zachowanej korespondencji ks. Stanisława Chodyńskiego
   • Dom Księży Emerytów w Ciechocinku za czasów biskupa Antoniego Pawłowskiego (1951-1968)
   • „Ład Boży” w latach 1982-1997
   • Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku akademickim 2009/2010
   • 65. rocznica urodzin pasterza diecezji włocławskiej biskupa dr. Wiesława Alojzego Meringa
   • Wspomnienie o Romualdzie Hankowskiej
   • Zanim przybył do diecezji włocławskiej. Prześladowania ks. Jana Świderskiego w Rosji sowieckiej