Object structure
Title:

Biblioteka Akademii Teologii Katolickiej - Inwentarz Nr 27

Alternative title:

Księga Inwentarzowa Seminarium Teologii Dogmatycznej Pozytywnej Wydz. Teol. Kat. Uniw. Warsz.

Creator:

Seminarium Teologii Dogmatycznej Pozytywnej Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego ; Biblioteka Akademii Teologii Katolickiej

Subject and Keywords:

Uniwersytet Warszawski. Wydział Teologii Katolickiej ; Akademia Teologii Katolickiej. Biblioteka ; Inwentarz biblioteczny

Description:

Inwentarz zapisany do strony 146 ; Całość dawniej przesznurowana sznurkiem z pieczęcią lakową. Obecnie sznurek zachowany jedynie przy pieczęci ; 30,5 x 45 x 2,2 cm ; 100 k. (w tym 4 k. luz.) ; opr.

Digitisation sponsor:

Zadanie finansowane w ramach umowy nr 787/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Upowszechniającą Naukę - „Konserwacja, digitalizacja i udostępnianie w wersji cyfrowej inwentarzy Biblioteki Głównej UKSW obejmujących tzw. Księgozbiór krakowsko-warszawski – kontynuacja”.

Place of publication:

Warszawa

Date:

1946

Resource Type:

rękopis

Format:

application/pdf

Language:

pol

Rights Management:

Domena publiczna (Public domain) ; info:eu-repo/semantics/openAccess

Access rights:

olno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę.

Digitisation:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa)

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie