Object structure
Title:

Biblioteka Akademii Teologii Katolickiej - Inwentarz Nr 25

Alternative title:

Inwentarz Biblioteki Seminarium Teologii Moralnej Ogólnej i Etyki U.W. w Warszawie

Creator:

Seminarium Teologii Moralnej Ogólnej i Etyki Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego ; Biblioteka Akademii Teologii Katolickiej

Subject and Keywords:

Akademia Teologii Katolickiej. Biblioteka ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Teologii Katolickiej ; Inwentarz biblioteczny

Description:

Całość dawniej przesznurowana sznurkiem z pieczęcią lakową. Obecnie sznurek zachowany jedynie przy pieczęci. Inwentarz zapisany jedynie na 51 kartach. Do inwentarza dołączono protokół skontrum Biblioteki ATK z 1961 r. ; 30 x 21 cm x 1,5 cm; 100 k. (w tym 2 k. luz.) ; opr.

Digitisation sponsor:

Zadanie finansowane w ramach umowy nr 787/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na Działalność Upowszechniającą Naukę - „Konserwacja, digitalizacja i udostępnianie w wersji cyfrowej inwentarzy Biblioteki Głównej UKSW obejmujących tzw. Księgozbiór krakowsko-warszawski – kontynuacja”.

Place of publication:

Warszawa

Date:

1949

Resource Type:

rękopis

Format:

application/pdf

Language:

pol

Rights Management:

Domena publiczna (Public domain) ; info:eu-repo/semantics/openAccess

Access rights:

Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę.

Digitisation:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa)

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie