čeština   Deutsch   English   polski   français  

Similar to publication
Fides : biuletyn bibliotek kościelnych. 1996, nr 1/2
Found : 200
View:
1. 

Biblioteki parafialne - ich problemy

Sagan, Robert

Keywords: bibliotekarstwo , biblioteki parafialne , bibliotekarze

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Pracownik bibliotek kościelnych w XXI wieku

Kocójowa, Maria (1939- )

Keywords: bibliotekarze , bibliotekarstwo , biblioteki kościelne

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Działalność Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (20 VI 1995 - 31 XII 1996)

Bednarczyk, Jan (1947- )

Keywords: Federacja Bibliotek Kościelnych „Fides” , biblioteki kościelne

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Adresy bibliotek stowarzyszonych w Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES

Keywords: Federacja Bibliotek Kościelnych „Fides” , biblioteki kościelne , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Fides : biuletyn bibliotek kościelnych. 1999, nr 2. Słowo wstępne

Bednarczyk, Jan (1947- )

Keywords: bibliotekarstwo , Federacja Bibliotek Kościelnych „Fides” , biblioteki parafialne , biblioteki kościelne

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Słowo wstępne (FIDES Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2004 nr 1-2)

Bednarczyk, Jan (1947- )

Keywords: Federacja Bibliotek Kościelnych „Fides” , biblioteki kościelne , biblioteki parafialne , bibliotekarstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Table des matieres (FIDES Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2004 nr 1-2)

Keywords: bibliotekarstwo , biblioteki parafialne , Federacja Bibliotek Kościelnych „Fides” , biblioteki kościelne

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Contents (FIDES Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2004 nr 1-2)

Keywords: Federacja Bibliotek Kościelnych „Fides” , bibliotekarstwo , biblioteki kościelne , biblioteki parafialne

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Spis treści (FIDES Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2004 nr 1-2)

Keywords: biblioteki parafialne , biblioteki kościelne , bibliotekarstwo , Federacja Bibliotek Kościelnych „Fides”

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Contents (FIDES Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2003 nr 1-2)

Keywords: bibliotekarstwo , biblioteki kościelne , biblioteki parafialne , Federacja Bibliotek Kościelnych „Fides”

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Spis treści (FIDES Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2003 nr 1-2)

Keywords: bibliotekarstwo , biblioteki parafialne , Federacja Bibliotek Kościelnych „Fides” , biblioteki kościelne

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Fides : biuletyn bibliotek kościelnych. 2005, nr 1-2. Wstęp ; Contents ; Table des matieres ; Spis treści

Keywords: Federacja Bibliotek Kościelnych „Fides” , bibliotekarstwo , biblioteki kościelne , biblioteki parafialne

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Fides : biuletyn bibliotek kościelnych. 2006, nr 1-2. Table of contents ; Table des matieres ; Spis treści

Keywords: bibliotekarstwo , Federacja Bibliotek Kościelnych „Fides” , biblioteki kościelne , biblioteki parafialne

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Biblioteki kościelne w misji Kościoła

Ecclesia Catholica. Pontificia Commissio de Bonis Culturalibus Ecclesiae

Keywords: Papieska Komisja ds. Kościelnych Dóbr Kultury , Kościół katolicki , biblioteki kościelne

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Zbiór rękopisów Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku

Rulka, Kazimierz (1944- )

Keywords: rękopisy , Włocławek , zbiory biblioteczne , Wyższe Seminarium Duchowne (Włocławek). Biblioteka

Find similar objects  |  Add to bibliography