čeština   Deutsch   English   polski   français  

Similar to publication
Msza Święta
Found : 78
View:
1. 

Strój zakonny. Historia - współczesność - symbolika

Cynka, Marian (1938- )

Keywords: strój zakonny , symbolika , znak , cenobici , habit , Kodeks Prawa Kanonicznego , Normy zatwierdzania instytutów o ślubach prostych Kongregacji Biskupów i Zakonników - 1901 r. , pustelnicy

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Eucharystia zbawczym posiłkiem

Nadolski, Bogusław (1933- )

Keywords: Eucharystia , posiłek , uczta , zbawienie , Didache - Nauka Dwunastu Apostołów

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Musica sacra. Chorał w liturgii i modlitwie

Matyszewski, Adam

Keywords: liturgia , muzyka liturgiczna , modlitwa , muzyka kościelna , chorał , chorał gregoriański

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Eucharystia Świętą Ucztą

Miazek, Jan (1941- )

Keywords: uczta , Uczta Baranka , Eucharystia , ofiara (rel.)

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Istota i teologia ofiary. Część I. Rytualne przesłanie starotestamentalnych ofiar

Ormanty, Stanisław (1962- )

Keywords: ofiara (rel.) , ofiary starotestamentalne , teologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Musica sacra. O historii chorału słów kilka…

Matyszewski, Adam

Keywords: muzyka liturgiczna , chorał gregoriański , chorał , muzyka kościelna

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Wspominając, ofiarujemy Tobie nas samych

Matyszewski, Adam

Keywords: ofiarowanie osobiste , dar duchowy , Eucharystia , oddanie siebie duchowe , ofertorium , Ofiara Jezusa Chrystusa , ofiarowanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Eucharystia Ofiarą Chrystusa i Kościoła

Filipowicz, Krzysztof

Keywords: Eucharystia , Jezus Chrystus , Kościół , ofiara (rel.)

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Duszpasterstwo polonijne w Wielkiej Brytanii

Jachym, Marian

Keywords: Anglia , duszpasterstwo polonijne , emigracja , Lancaster , parafia , polonia , Polska Misja Katolicka , Wielka Brytania , duszpasterstwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Przyjdźcie na ucztę!

Staszewski, Jarosław

Keywords: ikonografia , msza święta , Ostatnia Wieczerza , sztuka sakralna , Eucharystia

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Istota i teologia ofiary. Część II. Teologiczne znaczenie ofiar starotestamentalnych

Ormanty, Stanisław (1962- )

Keywords: Jezus Chrystus , ofiara (rel.) , ofiary starotestamentalne , teologia biblijna , zbawienie , Biblia. ST

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Teologia świątyni

Miazek, Jan (1941- )

Keywords: świątynia duchowa , świątynia jerozolimska , kościół (budynek) , kościoły i kaplice , kościoły chrześcijańskie , Jezus Chrystus , budownictwo sakralne

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Rok Pawła - wyzwanie dla chrześcijan

Melczewski, Paweł

Keywords: Rok Pawła Apostoła , Kościół katolicki , Paweł Apostoł (św.)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Ołtarz wczoraj i dziś

Matyszewski, Adam

Keywords: msza święta , liturgia , budownictwo sakralne , ołtarze , kościół (budynek)

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Czy tylko spowiedź gładzi grzechy?

Kozioł, Bogusław

Keywords: asceza , jałmużna , Miłosierdzie Boże , modlitwa , nawrócenie , pokuta , post , rozgrzeszenie , rozgrzeszenie ogólne , sakrament pokuty , spowiedź , pojednanie

Find similar objects  |  Add to bibliography