čeština   Deutsch   English   français   polski  

Similar to publication
Warszawskie Studia Teologiczne. T. 22 (2009)
Found : 379
View:
1. 

Warszawskie Studia Teologiczne. T. 22, [cz.] 1 (2009). Spis treści

Keywords: Warszawskie Studia Teologiczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Warszawskie Studia Teologiczne. T. 22, [cz.] 2 (2009). Spis treści

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Kronika Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela : za rok akademicki 2008/2009

Keywords: Papieski Wydział Teologiczny (Warszawa) , szkolnictwo teologiczne , Warszawa , od 2001 r. , dysertacje naukowe , prace dyplomowe , bibliografia

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Ks. prof. dr hab. Mieczysław Cyprian Lubański – w 85. urodziny

Keywords: Lubański, Mieczysław (1924- ) , duchowieństwo katolickie , filozofowie , biografie

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Ks. Andrzej Wojciech Santorski : kompletny wykaz publikacji (1947-2008)

Keywords: Santorski, Andrzej (1929- ) , teologia dogmatyczna , Polska , 20-21 w. , bibliografia osobowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Ks. Mieczysław Cyprian Lubański : kompletny wykaz publikacji (1953-2010)

Keywords: Lubański, Mieczysław (1924- ) , przyroda , matematyka , filozofia , bibliografia osobowa

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Kilka uwag o roli komputerów w matematyce

Lemańska, Anna (1953- )

Keywords: komputery , matematyka , filozofia matematyki

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Dziecko w starożytnej literaturze rabinicznej

Tulej, Andrzej

Keywords: dziecko , literatura rabiniczna , judaizm , Talmud

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Andrzej Apostoł w Synaksariuszu Etiopskim

Kur, Stanisław (1929- )

Keywords: Andrzej Apostoł (św.) , Synaksariusz etiopski , liturgia etiopska

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Charyzmaty w Kościele

Pikus, Tadeusz (1949- )

Keywords: charyzmat , odnowa charyzmatyczna , eklezjologia katolicka

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Moralne źródła deontologii lekarskiej

Moń, Ryszard (1951- )

Keywords: etyka lekarska , bioetyka , antropologia filozoficzna

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Duch Święty a grzech. Przyczynek do hamartiologii pneumatologicznej

Warzeszak, Józef (1951- )

Keywords: Duch Święty , grzech , teologia katolicka

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Mistyk - samotnik czy aktywista

Urbański, Stanisław (1947- )

Keywords: duchowość chrześcijańska , mistyka

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Hagioterapia według Tomislava Ivančića

Miotk, Marek

Keywords: Ivančić, Tomislav (1938- ) , kierownictwo duchowe , psychoterapia , duchowość chrześcijańska

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Grzech pierworodny w ujęciu Roberta Spaemanna

Warzeszak, Józef (1951- )

Keywords: Spaemann, Robert (1927- ) , grzech pierworodny , filozofia

Find similar objects  |  Add to bibliography