čeština   Deutsch   English   français   polski  

Similar to publication
Klocek 20-III-B
Found : 190
View:
1. 

Actum in Curia Regia Varsaviensi Sabbatho ante Dominicam Misericordiae videlicet, die Vigesima Quarta Mensis Aprilis Anno Domini Millesimo Septingentesimo Septuagesimo Tertio

Keywords: 18 w. , Polska , Sejm rozbiorowy (1773-1775)

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Wypis z Xiąg Grodzkich Zamku Żytomirskiego, Roku Tysiąc, Siedemset, Pięćdziesiątego, Czwartego, Miesiąca Maja Szesnastego Dnia

Radziwiłł, Udalryk Krzysztof (1712-1770)

Keywords: 18 w. , Radziwiłł (rodzina) , Żytomierz

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Odpowiedz W. Xcia Ponińskiego Podskarbiego W. K. Urodzonemu Turskiemu Delatorowi, na Zarzut brania Pensyi Zagranicznych

Poniński, Adam ( -1798)

Keywords: 18 w. , Polska , Poniński, Adam ( -1798) , Sejm (1788-1792) , sąd sejmowy , Turski, Wojciech (1756-1824)

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Mniemanie Jakoby Proboszcz Kalwaryi Nowego Jeruzalem w Górze gwałcił Prawa Koronne przez dochodzenie w Sądach Duchownych odzyskania Dobr Kościoła swego; Odkryte Roku Pańskiego 1760

Keywords: 18 w. , Góra Kalwaria , parafia , sądownictwo kościelne

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

Sprawa Skarbu Rzeczypospolitey Z Instancyi JWJP. Eustachiego Chrapowickiego, Instygatora W. Xstwa Litewskiego. Z JWJP: Antonim Tyzenhauzem, Podskarbim Nadwornym W. X. Litewsk: [...]

Keywords: 18 w. , finanse publiczne , Litwa , sądownictwo gospodarcze , Tyzenhauz, Antoni (1733-1785)

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Oswiadczenie J.W. Antoniego Tyzenhauza Podskar: N: Litt: z okoliczności niżej wyrażonych pochodzące w następuiącey opisane osnowie

Tyzenhauz, Antoni (1733-1785)

Keywords: 18 w. , finanse publiczne , Litwa

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Przyczyny Na fundamencie Praw Oyczystych dla ktorych nie może się mieścić w Sądach J.K. Mci Assessorskich, pluralitas Votorum: ani od nich Appellacya

Keywords: 18 w. , Polska , sądownictwo

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Kommissya Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego. Uniwersał in ordine Monety Zagraniczney

Polska. Komisja Skarbu Koronnego

Keywords: 18 w. , pieniądz , Polska , wydawnictwa urzędowe polskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

Kommissya Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego. [Uniwersał w sprawie bicia monety]

Polska. Komisja Skarbu Koronnego

Keywords: 18 w. , pieniądz , Polska , wydawnictwa urzędowe polskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Propozycye Ad deliberandum na Seymie Convocationis 1764

Keywords: 18 w. , Polska , Sejm konwokacyjny (1764)

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Manifest J. O. XCia JMCi Janusza Sanguszka Marszałka Nadwornego W. X. Litt.

Sanguszko, Janusz Aleksander (1712-1775)

Keywords: 18 w. , Ordynacja Ostrogska , Polska , Sanguszko, Janusz Aleksander (1712-1775)

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Memoryał do Prześwietnych Stanow Rzeczypospolitey zgromadzoney na Elekcyą w Roku 1764.

Keywords: 18 w. , Polska , Sejm elekcyjny (1764) , Stankiewicz (Powiat Orszański)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Pluralitas Ale Per Vota Secreta : Proiekt Pewnego Senatora Duchownego na Seym Konwokacyi 1764

Keywords: 18 w. , Polska , prawo parlamentarne , projekty , Sejm konwokacyjny (1764)

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Manifest J. O. Xiązęcia Jmci Marcina Lubomirskiego Generała Lieutenata W. K. In Diligentia Uczyniony

Lubomirski, Marcin (1738-1811)

Keywords: 18 w. , dług , Lubomirski, Marcin (1738-1811) , Polska

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Przełozenie Jnteressu W. i Ur. Xiąząt Sanguszkow Przeszłego y Teraznieyszego Starostow Y Woyta Krzemienieckich Z Miastem J K. Mci Krzemiencem

Keywords: 18 w. , Krzemieniec (Ukraina) , Sanguszko (rodzina) , sądownictwo

Find similar objects  |  Add to bibliography