čeština   Deutsch   English   polski   français  

Similar to publication
Warszawskie Studia Teologiczne 2008 (XXI)
Found : 381
View:
1. 

Kronika Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela : za rok akademicki 2007/2008

Keywords: bibliografia , dysertacje naukowe , kalendarium , Papieski Wydział Teologiczny (Warszawa) , prace dyplomowe , szkolnictwo teologiczne , Warszawa

Find similar objects  |  Add to bibliography

2. 

Warszawskie Studia Teologiczne. T. 21 (2008) - Strony wstępne, spis treści

Keywords: Warszawskie Studia Teologiczne

Find similar objects  |  Add to bibliography

3. 

Personalistyczna pedagogika wychowawcza Jana Pawła II

Czekalski, Rafał (1970- )

Keywords: Jan Paweł II (papież ; 1920-2005) , personalizm , wychowanie chrześcijańskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

4. 

Ontologiczne podstawy prawa naturalnego

Warzeszak, Stanisław (1958- )

Keywords: etyka , Jonas, Hans (1903-1993) , ontologia , prawo naturalne

Find similar objects  |  Add to bibliography

5. 

The role of otherness in interpersonal dialogue

Moń, Ryszard (1951- )

Keywords: dialog , Europa , integracja europejska , odmienność kulturowa , świadomość społeczna

Find similar objects  |  Add to bibliography

6. 

Motu proprio "Summorum Pontificum" Benedykta XVI

Miazek, Jan (1941- )

Keywords: Benedykt XVI (papież ; 1927- ) , msza święta trydencka , Summorum Pontificum

Find similar objects  |  Add to bibliography

7. 

Paulus in der Apostelgeschichte

Najda, Andrzej Jacek (1971- )

Keywords: Biblia. NT. Dzieje Apostolskie , Paweł Apostoł (św.)

Find similar objects  |  Add to bibliography

8. 

Ocena możliwości pogodzenia hellenizmu z judaizmem w II wieku przed Chrystusem

Bartoszewicz, Dariusz Kazimierz (1970- )

Keywords: 2 w. p.n.e. , Egipt , hellenizm , judaizm , Żydzi

Find similar objects  |  Add to bibliography

9. 

"Wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej" (Rdz 12,1) : powołanie Abrahama jako początek powołania Izraela w świetle "cyklu o Patriarchach"

Siwek, Krzysztof

Keywords: Abraham (postać bibl.) , Biblia. ST. Księga Rodzaju , powołanie

Find similar objects  |  Add to bibliography

10. 

Perspektywy powołaniowe na podstawie danych z diecezji łowickiej

Skrobisz, Mirosław Jacek

Keywords: Diecezja Łowicka , powołanie kapłańskie

Find similar objects  |  Add to bibliography

11. 

Problem kultury jako cywilizacyjnej narracji : rzecz o uwiedzeniu i interwencji kulturowej

Grzybowski, Jacek (1973- )

Keywords: filozofia kultury , kultura , socjologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

12. 

Idee mesjańskie w literaturze "fantasy"

Łaba, Jolanta (1976- )

Keywords: Lewis, C. S. (1898-1963) , literatura fantastyczna , religia - w literaturze , Tolkien, J. R. R. (1892-1973)

Find similar objects  |  Add to bibliography

13. 

Motyw drogi i teologia Jezusowego ucznia w Ewangelii św. Marka

Haręzga, Stanisław (1949- )

Keywords: Biblia. NT. Ewangelia według św. Marka , Jezus Chrystus , powołanie , teologia

Find similar objects  |  Add to bibliography

14. 

Uczeń Chrystusa a program duszpasterski Kościoła Katolickiego w Polsce na początku XXI wieku

Wielebski, Tomasz

Keywords: duszpasterstwo , Kościół katolicki , od 2001 r. , Polska , teologia pastoralna

Find similar objects  |  Add to bibliography

15. 

Uczeń Chrystusa w myśli Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

Bachanek, Grzegorz (1966- )

Keywords: Benedykt XVI (papież ; 1927- ) , doskonałość chrześcijańska , teologia , świadectwo chrześcijańskie

Find similar objects  |  Add to bibliography