čeština   Deutsch   English   polski   français  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "«Ojciec wszystkich wierzących» – Patriarcha Abraham w liturgii Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II"]