čeština   Deutsch   English   français   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
Title = "«Dziś wypełniło się Pismo, które usłyszeliście» (Łk 4, 21). Początek publicznej działalności Jezusa z Nazaretu w kontekście sceny w synagodze (Łk 4, 16-30)"