čeština   Deutsch   English   français   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "opatrzony na tylnej wyklejce notatką: „Niniejsza księga inwentarzowa biblioteczna zawiera 51 kartek. w Krakowie dnia 16 X 1952 r. Zastępca Rektora U.J. do spraw administracyjnych dr Bolesław Drobner”"]