čeština   Deutsch   English   français   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Miedzior. front. z barokowym ornamentem: nad tyt. orzeł z herbem Wazów trzymany przez putta, po bokach personifikacje sprawiedliwości i posłuszeństwa, sygn.: B. T. F. [Błażej Treter fecit]"]