čeština   Deutsch   English   polski   français  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Studia Włocławskie. T. 16 (2014)

Publication structure:
 • Studia Włocławskie
  • Studia Włocławskie. T. 16 (2014)
   • Biogram ks. dr. hab. Wojciecha Frątczaka
   • W służbie rozwoju teorii i historii pedagogiki katolickiej w Polsce. Profesor Janiny Kostkiewicz poszukiwania i dokonania
   • Komunistyczne obozy koncentracyjne w Polsce pojałtańskiej
   • Przemienienie Pańskie
   • Łowiectwo – istota, kultura, funkcjonowanie, znaczenie
   • Impuls do walki z nowymi formami niewolnictwa i osobowej degradacji. 800. rocznica śmierci założyciela zakonu trynitarzy – św. Jana z Mathy (1150–1213)
   • Trydencka reforma i odnowa Kościoła. Refleksje w 450. rocznicę od zakończenia obrad Soboru Trydenckiego (1545–1563)
   • Dylemat chrześcijanina żołnierza w świetle "De corona" Tertuliana
   • Natura roku kościelnego w Konstytucji o świętej liturgii
   • Opolanin w służbie Ewangelii dla świata arabskiego. Dominik ze Skorogoszczy (XVII w.)
   • Życie i sylwetka duchowa bł. Małgorzaty Łucji Szewczyk (1828–1905)
   • Jezuici we Wrocławiu
   • Problem pierwotnej samotności i jedności w świetle Jana Pawła II interpretacji biblijnego opisu stworzenia człowieka
   • Filozoficzne aspekty ideologii gender
   • "Trzecie płuco" chrześcijaństwa? Jan Paweł II a Kościoły tradycji syryjskiej
   • Polska w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem wsi. Środowiskowy punkt widzenia
   • Biblijne inspiracje duchowości katolickiej
   • Geneza i podstawy prawne diecezjalnej i parafialnej rady duszpasterskiej w diecezji włocławskiej
   • Archiwum Diecezjalne we Włocławku jako warsztat pracy dla historyka. Przyczynek do monografii instytucji
   • Domniemane związki Mikołaja Kopernika z Włocławkiem
   • Społeczny ruch naukowy i kulturalny we Włocławku w latach 1945–1989
   • Prasa katolicka w życiu parafialnej wspólnoty."Wspólnota Zawiślańska"
   • Natura kaznodziejstwa w ujęciu ks. Mariana Rzeszewskiego (1911-1982)
   • Dwory ziemiańskie na terenie parafii Białotarsk w latach 1918–1939
   • Maciej Sisinius (ok. 1574–1625) – życie, twórczość, księgozbiór i fundacja kanonika włocławskiego
   • Kapłani pracujący w diecezji włocławskiej na terenie województwa bydgoskiego zaangażowani w początki ruchu księży-patriotów
   • Duchowieństwo dekanatu uniejowskiego w latach 1790–1791. Studium prozopograficzne
   • Brat Anioł Alojzy Rogoziński (1893-1954) OFM, ostatni kwestarz na Kujawach
   • Działalność duszpastersko-wychowawcza salezjanów w Koninie w latach 1994–2014
   • Źródła do dziejów parafii obecnej diecezji włocławskiej wcześniej należących do archidiecezji gnieźnieńskiej znajdujące się w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, na przykładzie parafii Dobra
   • Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku 2013/2014
   • Studia Włocławskie. T. 16 (2014) - Spis treści
   • Studia Włocławskie. T. 16 (2014) - Table of contents