čeština   Deutsch   English   français   polski  

Publication

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

Publication description

Bartoszewicz, Dariusz Kazimierz (1970- ), Interpretacja starotestamentalnego prawa kultycznego jako przejawu miłosierdzia Prawodawcy na wybranych przykładach

Opening only publication edition...