čeština   Deutsch   English   français   polski  

Publication

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

  • Add to bookmarks
  • bookmarks

Publication description

Relacya Z Examinu Kommissyi Skarbu Koronnego : Przez Deputacyą od Stanow wyznaczoną do weyrzenia w zaskazrżenie Dekretow teyże Kommissyi w Stanach Rzplitej [...] 17, Miesiąca Marca Roku 1791. uczyniona, y z rozkazu Nayias: Stanów wydrukowana

Opening only publication edition...