čeština   Deutsch   English   polski   français  

Statistics

Number of publications: 1733

Readers on-line: 119

Total number of users since Aug 1, 2006: 12955769

Collection

Library

Frequently read publications : FIDES Digital Library

 1. Uczeń Chrystusa - głosiciel Ewangelii : obrazy biblijne w starożytnych i średniowiecznych interpretacjach [419310]
 2. Atlas Minor Gerardi Mercatoris : a I. Hondio plurimis aeneis tabulis auctus atque illustratus [wersja w zwykłej jakości do przeglądania] [163445]
 3. De Saint-Marc jusqu'a Tertullien. Version actuelle du 4 août 2008 [162852]
 4. Musicie być mocni! : drogowskazy Jana Pawła II dla niepełnosprawnych [53810]
 5. Rodzina, wartości, przemiany [35264]
 6. Materiały do bibliografii publikacji o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce 1945-2000. T. 1, Osoby konsekrowane [31770]
 7. Kapłan jakiego pamiętamy. Wspomnienia o ks. prał. Jerzym Chowańczaku Ojcu Duchownym Seminarium Warszawskiego [29086]
 8. Kronika X-lecia Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie [23864]
 9. Siedlecka Bibliografia Regionalna 2004 [19369]
 10. Medycyna pastoralna [19210]
 11. Wiatyk – zaopatrzenie na przejście ku zmartwychwstaniu [18181]
 12. Materiały do bibliografii publikacji o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce 1945-2000. T. 2, Instytuty życia konsekrowanego [17624]
 13. Polskie normy w zakresie opisu bibliograficznego dokumentów [17392]
 14. Biblia Leopolity [prezentacja ilustracji] [15742]
 15. Atlas Minor Gerardi Mercatoris : a I. Hondio plurimis aeneis tabulis auctus atque illustratus [wersja w pełnej jakości z zabezpieczeniem przed kopiowaniem] [14408]
 16. Bibliografia historii Kościoła w Polsce : za lata 1982-1984. Cz. 1 [12269]
 17. Jan Paweł II - obrońca godności człowieka : materiały z III Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w diecezji świdnickiej [11954]
 18. Sługa Boży August Hlond. Wędrówka ku świętości [11864]
 19. Kazania i homilie na różne okazje [11798]
 20. Pismo Święte w języku polskim w latach 1518-1638 : sytuacja wyznaniowa w Polsce a rozwój edytorstwa biblijnego [11417]
 21. Katalog prac licencjackich i magisterskich o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce (1945-2000) : materiały do uzupełnienia [10971]
 22. Personalistyczna pedagogika wychowawcza Jana Pawła II [10699]
 23. „Biblia Tysiąclecia” w tradycji polskiego edytorstwa biblijnego [10515]
 24. Sylva seu potius hortus floridus allegoriarum totius sacrae scripturae. Mysticos ejus sensus [10388]
 25. Katalog rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz prac licencjackich i magisterskich o bibliotekach kościelnych w Polsce za lata 1946-2015 [9842]