čeština   Deutsch   English   français   polski  

Statistics

Number of publications: 1704

Readers on-line: 3

Total number of users since Aug 1, 2006: 6285955

Collection

Library

Frequently read publications : FIDES Digital Library

 1. Uczeń Chrystusa - głosiciel Ewangelii : obrazy biblijne w starożytnych i średniowiecznych interpretacjach [419139]
 2. Atlas Minor Gerardi Mercatoris : a I. Hondio plurimis aeneis tabulis auctus atque illustratus [wersja w zwykłej jakości do przeglądania] [143446]
 3. De Saint-Marc jusqu'a Tertullien. Version actuelle du 4 août 2008 [129989]
 4. Musicie być mocni! : drogowskazy Jana Pawła II dla niepełnosprawnych [53703]
 5. Rodzina, wartości, przemiany [31646]
 6. Materiały do bibliografii publikacji o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce 1945-2000. T. 1, Osoby konsekrowane [25411]
 7. Kronika X-lecia Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie [23376]
 8. Kapłan jakiego pamiętamy. Wspomnienia o ks. prał. Jerzym Chowańczaku Ojcu Duchownym Seminarium Warszawskiego [22260]
 9. Siedlecka Bibliografia Regionalna 2004 [18211]
 10. Wiatyk – zaopatrzenie na przejście ku zmartwychwstaniu [17987]
 11. Medycyna pastoralna [15206]
 12. Materiały do bibliografii publikacji o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce 1945-2000. T. 2, Instytuty życia konsekrowanego [14851]
 13. Biblia Leopolity [prezentacja ilustracji] [13658]
 14. Polskie normy w zakresie opisu bibliograficznego dokumentów [12377]
 15. Sługa Boży August Hlond. Wędrówka ku świętości [11782]
 16. Jan Paweł II - obrońca godności człowieka : materiały z III Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w diecezji świdnickiej [10455]
 17. Bibliografia historii Kościoła w Polsce : za lata 1982-1984. Cz. 1 [10232]
 18. Katalog prac licencjackich i magisterskich o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce (1945-2000) : materiały do uzupełnienia [8753]
 19. Personalistyczna pedagogika wychowawcza Jana Pawła II [8641]
 20. Bibliografia historii Kościoła w Polsce : za lata 1982-1984. Cz. 3 [8350]
 21. Pismo Święte w języku polskim w latach 1518-1638 : sytuacja wyznaniowa w Polsce a rozwój edytorstwa biblijnego [8279]
 22. „Biblia Tysiąclecia” w tradycji polskiego edytorstwa biblijnego [8085]
 23. Kiedy myślę Polska : 100 drogowskazów Jana Pawła II dla Ojczyzny / wybór tekstów i oprac. ks. Jarosław M. Lipniak, ks. Andrzej Tomko [7891]
 24. E-books, e-książki, książki elektroniczne [7873]
 25. Bibliografia produkcji wydawniczej zakonów w Polsce : 1996-2000. T. 1, Wydawnictwa zwarte. Cz. 4 [7699]