čeština   Deutsch   English   français   polski  

Statistics

Number of publications: 1702

Readers on-line: 14

Total number of users since Aug 1, 2006: 6442499

Collection

Library

Frequently read publications : FIDES Digital Library

 1. Uczeń Chrystusa - głosiciel Ewangelii : obrazy biblijne w starożytnych i średniowiecznych interpretacjach [419153]
 2. Atlas Minor Gerardi Mercatoris : a I. Hondio plurimis aeneis tabulis auctus atque illustratus [wersja w zwykłej jakości do przeglądania] [148463]
 3. De Saint-Marc jusqu'a Tertullien. Version actuelle du 4 août 2008 [133028]
 4. Musicie być mocni! : drogowskazy Jana Pawła II dla niepełnosprawnych [53716]
 5. Rodzina, wartości, przemiany [32132]
 6. Materiały do bibliografii publikacji o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce 1945-2000. T. 1, Osoby konsekrowane [26140]
 7. Kronika X-lecia Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie [23424]
 8. Kapłan jakiego pamiętamy. Wspomnienia o ks. prał. Jerzym Chowańczaku Ojcu Duchownym Seminarium Warszawskiego [23061]
 9. Siedlecka Bibliografia Regionalna 2004 [18435]
 10. Wiatyk – zaopatrzenie na przejście ku zmartwychwstaniu [18032]
 11. Medycyna pastoralna [15348]
 12. Materiały do bibliografii publikacji o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce 1945-2000. T. 2, Instytuty życia konsekrowanego [15109]
 13. Biblia Leopolity [prezentacja ilustracji] [14802]
 14. Polskie normy w zakresie opisu bibliograficznego dokumentów [13125]
 15. Sługa Boży August Hlond. Wędrówka ku świętości [11795]
 16. Jan Paweł II - obrońca godności człowieka : materiały z III Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w diecezji świdnickiej [10520]
 17. Bibliografia historii Kościoła w Polsce : za lata 1982-1984. Cz. 1 [10417]
 18. Katalog prac licencjackich i magisterskich o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce (1945-2000) : materiały do uzupełnienia [9003]
 19. Personalistyczna pedagogika wychowawcza Jana Pawła II [8992]
 20. Pismo Święte w języku polskim w latach 1518-1638 : sytuacja wyznaniowa w Polsce a rozwój edytorstwa biblijnego [8651]
 21. Bibliografia historii Kościoła w Polsce : za lata 1982-1984. Cz. 3 [8544]
 22. „Biblia Tysiąclecia” w tradycji polskiego edytorstwa biblijnego [8216]
 23. Sylva seu potius hortus floridus allegoriarum totius sacrae scripturae. Mysticos ejus sensus [8102]
 24. Kiedy myślę Polska : 100 drogowskazów Jana Pawła II dla Ojczyzny / wybór tekstów i oprac. ks. Jarosław M. Lipniak, ks. Andrzej Tomko [7903]
 25. E-books, e-książki, książki elektroniczne [7901]