čeština   Deutsch   English   français   polski  

Statistics

Number of publications: 1721

Readers on-line: 93

Total number of users since Aug 1, 2006: 10534036

Collection

Library

Frequently read publications : FIDES Digital Library

 1. Uczeń Chrystusa - głosiciel Ewangelii : obrazy biblijne w starożytnych i średniowiecznych interpretacjach [419208]
 2. Atlas Minor Gerardi Mercatoris : a I. Hondio plurimis aeneis tabulis auctus atque illustratus [wersja w zwykłej jakości do przeglądania] [156533]
 3. De Saint-Marc jusqu'a Tertullien. Version actuelle du 4 août 2008 [149210]
 4. Musicie być mocni! : drogowskazy Jana Pawła II dla niepełnosprawnych [53760]
 5. Rodzina, wartości, przemiany [34031]
 6. Materiały do bibliografii publikacji o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce 1945-2000. T. 1, Osoby konsekrowane [29309]
 7. Kapłan jakiego pamiętamy. Wspomnienia o ks. prał. Jerzym Chowańczaku Ojcu Duchownym Seminarium Warszawskiego [26013]
 8. Kronika X-lecia Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie [23633]
 9. Siedlecka Bibliografia Regionalna 2004 [19066]
 10. Wiatyk – zaopatrzenie na przejście ku zmartwychwstaniu [18121]
 11. Materiały do bibliografii publikacji o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce 1945-2000. T. 2, Instytuty życia konsekrowanego [16424]
 12. Medycyna pastoralna [16043]
 13. Polskie normy w zakresie opisu bibliograficznego dokumentów [15412]
 14. Biblia Leopolity [prezentacja ilustracji] [15365]
 15. Sługa Boży August Hlond. Wędrówka ku świętości [11824]
 16. Bibliografia historii Kościoła w Polsce : za lata 1982-1984. Cz. 1 [11342]
 17. Jan Paweł II - obrońca godności człowieka : materiały z III Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w diecezji świdnickiej [10995]
 18. Katalog prac licencjackich i magisterskich o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce (1945-2000) : materiały do uzupełnienia [10274]
 19. Pismo Święte w języku polskim w latach 1518-1638 : sytuacja wyznaniowa w Polsce a rozwój edytorstwa biblijnego [10185]
 20. Personalistyczna pedagogika wychowawcza Jana Pawła II [10046]
 21. Sylva seu potius hortus floridus allegoriarum totius sacrae scripturae. Mysticos ejus sensus [9267]
 22. „Biblia Tysiąclecia” w tradycji polskiego edytorstwa biblijnego [9125]
 23. Atlas Minor Gerardi Mercatoris : a I. Hondio plurimis aeneis tabulis auctus atque illustratus [wersja w pełnej jakości z zabezpieczeniem przed kopiowaniem] [9109]
 24. Bibliografia historii Kościoła w Polsce : za lata 1982-1984. Cz. 3 [9022]
 25. Bibliografia produkcji wydawniczej zakonów w Polsce : 1996-2000. T. 1, Wydawnictwa zwarte. Cz. 4 [8487]