čeština   Deutsch   English   français   polski  

Statistics

Number of publications: 1704

Readers on-line: 149

Total number of users since Aug 1, 2006: 7592437

Collection

Library

Frequently read publications : FIDES Digital Library

 1. Uczeń Chrystusa - głosiciel Ewangelii : obrazy biblijne w starożytnych i średniowiecznych interpretacjach [419167]
 2. Atlas Minor Gerardi Mercatoris : a I. Hondio plurimis aeneis tabulis auctus atque illustratus [wersja w zwykłej jakości do przeglądania] [151138]
 3. De Saint-Marc jusqu'a Tertullien. Version actuelle du 4 août 2008 [138974]
 4. Musicie być mocni! : drogowskazy Jana Pawła II dla niepełnosprawnych [53725]
 5. Rodzina, wartości, przemiany [32874]
 6. Materiały do bibliografii publikacji o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce 1945-2000. T. 1, Osoby konsekrowane [27247]
 7. Kapłan jakiego pamiętamy. Wspomnienia o ks. prał. Jerzym Chowańczaku Ojcu Duchownym Seminarium Warszawskiego [24114]
 8. Kronika X-lecia Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie [23499]
 9. Siedlecka Bibliografia Regionalna 2004 [18567]
 10. Wiatyk – zaopatrzenie na przejście ku zmartwychwstaniu [18064]
 11. Medycyna pastoralna [15647]
 12. Materiały do bibliografii publikacji o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce 1945-2000. T. 2, Instytuty życia konsekrowanego [15554]
 13. Biblia Leopolity [prezentacja ilustracji] [15091]
 14. Polskie normy w zakresie opisu bibliograficznego dokumentów [14085]
 15. Sługa Boży August Hlond. Wędrówka ku świętości [11806]
 16. Bibliografia historii Kościoła w Polsce : za lata 1982-1984. Cz. 1 [10719]
 17. Jan Paweł II - obrońca godności człowieka : materiały z III Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w diecezji świdnickiej [10667]
 18. Katalog prac licencjackich i magisterskich o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce (1945-2000) : materiały do uzupełnienia [9528]
 19. Personalistyczna pedagogika wychowawcza Jana Pawła II [9404]
 20. Pismo Święte w języku polskim w latach 1518-1638 : sytuacja wyznaniowa w Polsce a rozwój edytorstwa biblijnego [9383]
 21. Sylva seu potius hortus floridus allegoriarum totius sacrae scripturae. Mysticos ejus sensus [8879]
 22. Bibliografia historii Kościoła w Polsce : za lata 1982-1984. Cz. 3 [8712]
 23. „Biblia Tysiąclecia” w tradycji polskiego edytorstwa biblijnego [8506]
 24. Bibliografia produkcji wydawniczej zakonów w Polsce : 1996-2000. T. 1, Wydawnictwa zwarte. Cz. 4 [8073]
 25. E-books, e-książki, książki elektroniczne [7953]