čeština   Deutsch   English   français   polski  

Statistics

Number of publications: 1704

Readers on-line: 3

Total number of users since Aug 1, 2006: 6036373

Collection

Library

Frequently read publications : FIDES Digital Library

Page1of69 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Uczeń Chrystusa - głosiciel Ewangelii : obrazy biblijne w starożytnych i średniowiecznych interpretacjach [419105]
 2. Atlas Minor Gerardi Mercatoris : a I. Hondio plurimis aeneis tabulis auctus atque illustratus [wersja w zwykłej jakości do przeglądania] [139045]
 3. De Saint-Marc jusqu'a Tertullien. Version actuelle du 4 août 2008 [122405]
 4. Musicie być mocni! : drogowskazy Jana Pawła II dla niepełnosprawnych [53636]
 5. Rodzina, wartości, przemiany [30808]
 6. Materiały do bibliografii publikacji o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce 1945-2000. T. 1, Osoby konsekrowane [24357]
 7. Kronika X-lecia Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie [23184]
 8. Kapłan jakiego pamiętamy. Wspomnienia o ks. prał. Jerzym Chowańczaku Ojcu Duchownym Seminarium Warszawskiego [20153]
 9. Siedlecka Bibliografia Regionalna 2004 [17755]
 10. Wiatyk – zaopatrzenie na przejście ku zmartwychwstaniu [17467]
 11. Medycyna pastoralna [14907]
 12. Materiały do bibliografii publikacji o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce 1945-2000. T. 2, Instytuty życia konsekrowanego [14290]
 13. Biblia Leopolity [prezentacja ilustracji] [13471]
 14. Sługa Boży August Hlond. Wędrówka ku świętości [11506]
 15. Polskie normy w zakresie opisu bibliograficznego dokumentów [11066]
 16. Jan Paweł II - obrońca godności człowieka : materiały z III Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w diecezji świdnickiej [10261]
 17. Bibliografia historii Kościoła w Polsce : za lata 1982-1984. Cz. 1 [9764]
 18. Katalog prac licencjackich i magisterskich o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce (1945-2000) : materiały do uzupełnienia [8272]
 19. Personalistyczna pedagogika wychowawcza Jana Pawła II [8170]
 20. Bibliografia historii Kościoła w Polsce : za lata 1982-1984. Cz. 3 [7969]
 21. Kiedy myślę Polska : 100 drogowskazów Jana Pawła II dla Ojczyzny / wybór tekstów i oprac. ks. Jarosław M. Lipniak, ks. Andrzej Tomko [7814]
 22. E-books, e-książki, książki elektroniczne [7737]
 23. „Biblia Tysiąclecia” w tradycji polskiego edytorstwa biblijnego [7707]
 24. Pismo Święte w języku polskim w latach 1518-1638 : sytuacja wyznaniowa w Polsce a rozwój edytorstwa biblijnego [7632]
 25. Bibliografia produkcji wydawniczej zakonów w Polsce : 1996-2000. T. 1, Wydawnictwa zwarte. Cz. 4 [7326]