čeština   Deutsch   English   français   polski  

Statistics

Number of publications: 1706

Readers on-line: 255

Total number of users since Aug 1, 2006: 8203408

Collection

Library

Frequently read publications : FIDES Digital Library

Page1of69 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Uczeń Chrystusa - głosiciel Ewangelii : obrazy biblijne w starożytnych i średniowiecznych interpretacjach [419169]
 2. Atlas Minor Gerardi Mercatoris : a I. Hondio plurimis aeneis tabulis auctus atque illustratus [wersja w zwykłej jakości do przeglądania] [151609]
 3. De Saint-Marc jusqu'a Tertullien. Version actuelle du 4 août 2008 [140739]
 4. Musicie być mocni! : drogowskazy Jana Pawła II dla niepełnosprawnych [53733]
 5. Rodzina, wartości, przemiany [33021]
 6. Materiały do bibliografii publikacji o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce 1945-2000. T. 1, Osoby konsekrowane [27647]
 7. Kapłan jakiego pamiętamy. Wspomnienia o ks. prał. Jerzym Chowańczaku Ojcu Duchownym Seminarium Warszawskiego [24802]
 8. Kronika X-lecia Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie [23519]
 9. Siedlecka Bibliografia Regionalna 2004 [18660]
 10. Wiatyk – zaopatrzenie na przejście ku zmartwychwstaniu [18069]
 11. Materiały do bibliografii publikacji o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce 1945-2000. T. 2, Instytuty życia konsekrowanego [15725]
 12. Medycyna pastoralna [15700]
 13. Biblia Leopolity [prezentacja ilustracji] [15147]
 14. Polskie normy w zakresie opisu bibliograficznego dokumentów [14331]
 15. Sługa Boży August Hlond. Wędrówka ku świętości [11810]
 16. Bibliografia historii Kościoła w Polsce : za lata 1982-1984. Cz. 1 [10819]
 17. Jan Paweł II - obrońca godności człowieka : materiały z III Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w diecezji świdnickiej [10768]
 18. Katalog prac licencjackich i magisterskich o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce (1945-2000) : materiały do uzupełnienia [9707]
 19. Pismo Święte w języku polskim w latach 1518-1638 : sytuacja wyznaniowa w Polsce a rozwój edytorstwa biblijnego [9539]
 20. Personalistyczna pedagogika wychowawcza Jana Pawła II [9484]
 21. Sylva seu potius hortus floridus allegoriarum totius sacrae scripturae. Mysticos ejus sensus [8958]
 22. Bibliografia historii Kościoła w Polsce : za lata 1982-1984. Cz. 3 [8758]
 23. „Biblia Tysiąclecia” w tradycji polskiego edytorstwa biblijnego [8622]
 24. Bibliografia produkcji wydawniczej zakonów w Polsce : 1996-2000. T. 1, Wydawnictwa zwarte. Cz. 4 [8162]
 25. E-books, e-książki, książki elektroniczne [7969]