čeština   Deutsch   English   français   polski  

Statistics

Number of publications: 1718

Readers on-line: 186

Total number of users since Aug 1, 2006: 8996233

Collection

Library

Frequently read publications : FIDES Digital Library

Page1of69 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Uczeń Chrystusa - głosiciel Ewangelii : obrazy biblijne w starożytnych i średniowiecznych interpretacjach [419179]
 2. Atlas Minor Gerardi Mercatoris : a I. Hondio plurimis aeneis tabulis auctus atque illustratus [wersja w zwykłej jakości do przeglądania] [151951]
 3. De Saint-Marc jusqu'a Tertullien. Version actuelle du 4 août 2008 [142777]
 4. Musicie być mocni! : drogowskazy Jana Pawła II dla niepełnosprawnych [53744]
 5. Rodzina, wartości, przemiany [33310]
 6. Materiały do bibliografii publikacji o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce 1945-2000. T. 1, Osoby konsekrowane [28207]
 7. Kapłan jakiego pamiętamy. Wspomnienia o ks. prał. Jerzym Chowańczaku Ojcu Duchownym Seminarium Warszawskiego [25168]
 8. Kronika X-lecia Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie [23558]
 9. Siedlecka Bibliografia Regionalna 2004 [18825]
 10. Wiatyk – zaopatrzenie na przejście ku zmartwychwstaniu [18079]
 11. Materiały do bibliografii publikacji o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce 1945-2000. T. 2, Instytuty życia konsekrowanego [15927]
 12. Medycyna pastoralna [15788]
 13. Biblia Leopolity [prezentacja ilustracji] [15191]
 14. Polskie normy w zakresie opisu bibliograficznego dokumentów [14643]
 15. Sługa Boży August Hlond. Wędrówka ku świętości [11814]
 16. Bibliografia historii Kościoła w Polsce : za lata 1982-1984. Cz. 1 [11001]
 17. Jan Paweł II - obrońca godności człowieka : materiały z III Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w diecezji świdnickiej [10830]
 18. Katalog prac licencjackich i magisterskich o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce (1945-2000) : materiały do uzupełnienia [9903]
 19. Pismo Święte w języku polskim w latach 1518-1638 : sytuacja wyznaniowa w Polsce a rozwój edytorstwa biblijnego [9720]
 20. Personalistyczna pedagogika wychowawcza Jana Pawła II [9652]
 21. Sylva seu potius hortus floridus allegoriarum totius sacrae scripturae. Mysticos ejus sensus [9092]
 22. Bibliografia historii Kościoła w Polsce : za lata 1982-1984. Cz. 3 [8850]
 23. „Biblia Tysiąclecia” w tradycji polskiego edytorstwa biblijnego [8786]
 24. Bibliografia produkcji wydawniczej zakonów w Polsce : 1996-2000. T. 1, Wydawnictwa zwarte. Cz. 4 [8266]
 25. E-books, e-książki, książki elektroniczne [7977]