čeština   Deutsch   English   français   polski  

Statistics

Number of publications: 1723

Readers on-line: 125

Total number of users since Aug 1, 2006: 11192075

Collection

Library

Frequently read publications : FIDES Digital Library

Page1of69 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Uczeń Chrystusa - głosiciel Ewangelii : obrazy biblijne w starożytnych i średniowiecznych interpretacjach [419242]
 2. Atlas Minor Gerardi Mercatoris : a I. Hondio plurimis aeneis tabulis auctus atque illustratus [wersja w zwykłej jakości do przeglądania] [159313]
 3. De Saint-Marc jusqu'a Tertullien. Version actuelle du 4 août 2008 [154516]
 4. Musicie być mocni! : drogowskazy Jana Pawła II dla niepełnosprawnych [53777]
 5. Rodzina, wartości, przemiany [34231]
 6. Materiały do bibliografii publikacji o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce 1945-2000. T. 1, Osoby konsekrowane [29974]
 7. Kapłan jakiego pamiętamy. Wspomnienia o ks. prał. Jerzym Chowańczaku Ojcu Duchownym Seminarium Warszawskiego [26733]
 8. Kronika X-lecia Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie [23675]
 9. Siedlecka Bibliografia Regionalna 2004 [19150]
 10. Wiatyk – zaopatrzenie na przejście ku zmartwychwstaniu [18148]
 11. Materiały do bibliografii publikacji o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce 1945-2000. T. 2, Instytuty życia konsekrowanego [16776]
 12. Medycyna pastoralna [16420]
 13. Polskie normy w zakresie opisu bibliograficznego dokumentów [15796]
 14. Biblia Leopolity [prezentacja ilustracji] [15474]
 15. Sługa Boży August Hlond. Wędrówka ku świętości [11841]
 16. Bibliografia historii Kościoła w Polsce : za lata 1982-1984. Cz. 1 [11586]
 17. Jan Paweł II - obrońca godności człowieka : materiały z III Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w diecezji świdnickiej [11102]
 18. Pismo Święte w języku polskim w latach 1518-1638 : sytuacja wyznaniowa w Polsce a rozwój edytorstwa biblijnego [10566]
 19. Katalog prac licencjackich i magisterskich o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce (1945-2000) : materiały do uzupełnienia [10515]
 20. Personalistyczna pedagogika wychowawcza Jana Pawła II [10159]
 21. Atlas Minor Gerardi Mercatoris : a I. Hondio plurimis aeneis tabulis auctus atque illustratus [wersja w pełnej jakości z zabezpieczeniem przed kopiowaniem] [10092]
 22. Kazania i homilie na różne okazje [9785]
 23. Sylva seu potius hortus floridus allegoriarum totius sacrae scripturae. Mysticos ejus sensus [9591]
 24. „Biblia Tysiąclecia” w tradycji polskiego edytorstwa biblijnego [9508]
 25. Bibliografia historii Kościoła w Polsce : za lata 1982-1984. Cz. 3 [9107]